Financování

Efektivní hypoteční úvěr

Svým klientům nastavujeme hypoteční úvěr tak, aby ho byli schopni splatit mnohem dříve, než je obvyklá splatnost, a to o více než 10 let. Díky efektivnímu splácení jsme schopni svým klientům na 1 milionu z úvěru ušetřit až 100 000 Kč.

Zajištění příjmu

Po úspěšném schválení úvěru ještě není vše vyhráno. Stále se může naskytnout neočekávaná životní situace, před kterou je zapotřebí se bránit. Proto svým klientům pomáháme nastavit takové zajištění jejich příjmu, aby měli 100% jistotu, že jejich životní standart za žádných okolností neklesne.